Update Sluinerweg: “Keihard aan het werk om er iets moois van te maken”

23-04-2024
247 keer bekeken

De A1 wordt momenteel in opdracht van Rijkswaterstaat verbreed tussen Apeldoorn en Twello. De werkzaamheden bij de Sluinerweg aan het nieuw te bouwen viaduct over de A1 maken hier onderdeel van uit en zijn in volle gang.

Wie er regelmatig langs rijdt ziet veel activiteit. Maar, hoe gaat het eigenlijk? Loopt ’t volgens planning? Wat is er al gedaan en wat staat er nog te gebeuren? We vroegen het aan Dennis Jongste, werkvoorbereider bij Heijmans.

Grote impact

Voordat we dat doen gaan we even terug naar de vraag waarom dit viaduct gesloopt is en nu wordt herbouwd: Het viaduct, gelegen in de Sluinerweg te Wilp, vormt een belangrijke verbinding tussen recreatiegebied Bussloo en Twello/Wilp-Achterhoek. Omdat de A1 in opdracht van Rijkswaterstaat verbreed wordt heeft dit ook impact op dit viaduct dat over de snelweg gaat. De impact hiervan is best groot, want dit viaduct moest in z’n geheel gesloopt worden en weer volledig nieuw opgebouwd worden. Dat is nodig omdat anders de verbrede A1 er niet onderdoor kan.

Doorkijkje vanaf de zuidkant van het viaduct richting de noordkant, over de A1 heen.

Uitgekiende logistiek

De nieuwbouw van het viaduct verloopt volgens planning. Alle heiwerkzaamheden zijn afgerond en er zijn vijf zgn. steunpunten – waarop het viaduct straks komt te liggen- aangebracht: één aan de zijde van Wilp-Achterhoek, één aan de zijde van Bussloo, en drie tussenkolommen. Aan de middelste kolom in de middenberm op de A1, wordt momenteel hard gewerkt. Dat is een lastig karwei omdat de medewerkers niet zo gemakkelijk in dat stukje van de middenberm kunnen komen om te werken. Dat vergt een behoorlijk uitgekiende logistiek. Dat is ook de reden waarom het verkeer op de A1 nu te maken heeft met verlegde rijstroken; zo ontstaat er ruimte om te werken aan het steunpunt in de middenberm.  Alle vijf de steunpunten vormen straks de basis waarop het nieuwe viaduct komt te liggen.

De zuidzijde van het viaduct in aanbouw. Hier zijn de kolommen goed zichtbaar.

Liggers leggen

Begin april zijn de eerste liggers aan de zuidzijde (Bussloo) gelegd. Deze liggers vormen uiteindelijk het dek van het viaduct. Er zijn aan deze zijde twaalf liggers gelegd; deze zijn in één dag gelegd. De noordkant is eind april aan de beurt. Ook dan worden er 12 liggers gelegd in één dag. De liggers die op het gedeelte komen te liggen wat over de A1 loopt worden eind mei gelegd. Daarvoor wordt de A1 gedurende twee nachten tijdelijk volledig afgesloten.

Hier werden de liggers aan de zuidzijde gelegd, 2 april jl.

Het grootste gedeelte van de liggers is geplaatst aan de zuidzijde.

Technische informatie:

De liggers die tegen de landzijde worden gelegd zijn kleiner dan de liggers die over de steunpunten over de A1 komen te liggen. De landzijde liggers zijn 15 meter lang; die over de A1 maar liefst 28 meter lang. De kraan die de liggers aan de landzijde is een 200 tonner Liebherr LTM 1200-5.1. De kraan die liggers over de A1 komt leggen is een Liebherr LTM 1400-7.1. De zwaarste liggers weegt 66 ton en de lichtste 37 ton.

 

Na het plaatsen van de liggers wordt er een druklaag over de gehele lengte van het viaduct gestort. Deze druklaag zorgt ervoor dat de liggers verbonden worden en één geheel vormen. Daarna wordt er gewerkt aan de afwerking van de randelementen van het viaduct zoals de naam die op het viaduct komt te staan en de houten reling die bovenop bevestigd wordt. Daarna staan nog tal van andere werkzaamheden op de planning, zoals asfalteren en de eindafwerking. Zoals het er nu voor staat gaat het viaduct eind juli weer open voor het verkeer.

Wilt u zien hoe het leggen van liggers in z’n werk gaat? Bekijk dan dit filmpje dat gemaakt is bij het leggen van liggers bij de Fliertweg:  https://youtu.be/53yillo1OWs

Omleiding verkeer

Het is nog even door de zure appel heen bijten: tijdens de afsluiting wordt het lokale gemotoriseerde verkeer vanaf de N789 en de N345 omgeleid via de Haanstraat, N790, N791, Fliertweg en H.W. Iordensweg.

We doen dit bewust via deze omleidingsroute om gevaarlijke en hinderlijke situaties op smalle plattelandsweggetjes te voorkomen. Bezoekers aan Twello, bijvoorbeeld aan het bedrijventerrein Engelenburg, kunnen vanaf de A1 en A50 gebruik maken van afrit 22 Twello. Voor hulpdiensten, fietsers, voetgangers en de buurtbus blijft het naastgelegen viaduct Ardeweg beschikbaar. 

 

Trots

Op de vraag waar Dennis het meeste trots op is zegt hij: “We zijn op vijf plekken tegelijk aan het werk en in korte tijd veel aan het maken. Dat vraagt veel afstemming, capaciteit en communicatie onderling. Maar dat lukt allemaal goed. Daar ben ik trots op. De mensen die straks gebruik gaan maken van het nieuwe viaduct kunnen zich alvast verheugen op een mooi, eigentijds viaduct dat goed past bij de andere viaducten, bruggen en tunnels die we aan het maken en verbreden zijn rond de A1 ”.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen