Nieuwe technieken

Meten = weten: hoe draagt iets bij aan het verduur­zamen van de keten? Veel aspecten van het project worden gemeten en gemonitord. Van emissie van machines tot de impact van materialen en van de hoeveelheid hergebruikte materialen tot slimme logistiek. Dit geeft inzicht voor nu én in de toekomst.

Innoveren: in de gehele keten worden met partners nieuwe producten en technieken ontwik­keld. Dit betekent proberen, leren, vallen, opstaan en onze nek uitsteken. Product­innovaties worden toegepast op de meest impactvolle ingrediënten, met  hogere percentages hergebruik voor nieuwe producten. Dit leidt tot minder milieu impact, een betere logistieke planning én meer inzicht in de totale footprint van het project.

    Cookie-instellingen