Asfaltschade: hoe ontstaat het en wat doen we er aan?

20-03-2024
165 keer bekeken

Als u regelmatig over de A1 tussen Apeldoorn en Twello rijdt, en vice versa, dan kan het u niet ontgaan zijn dat er hard gewerkt wordt aan de verbreding van deze weg. Het is u misschien ook opgevallen dat er op sommige plekken op de A1 sprake is van asfaltschade.

In dit artikel leggen we uit hoe deze schade ontstaat, welke soorten asfaltschade er zijn en hoe we deze schade gaan herstellen.

We spreken hierover met Freddy Kruitbos, Technisch Adviseur van Rijkswaterstaat en Willian Nijenhuis, Projectleider van Heijmans.

Kunnen jullie ons uitleggen wat de staat is van het huidige asfalt op de A1?

Freddy: “Grote delen van de deklaag van deze weg zijn al heel oud, namelijk zo'n 18 jaar, en zijn toe aan vervanging. De huidige laag asfalt is aan het einde van zijn levensduur, waardoor er veel sneller schade en gaten in de weg ontstaan. Daarom zal in het project A1 Apeldoorn – Twello de deklaag worden vervangen. In 2006 vond er nog grootschalig onderhoud plaats op de A1, waarbij onder andere ook de extra rijstrook is aangebracht en de volledige deklaag is vervangen. In de jaren daarna zijn delen van deze deklagen opnieuw vervangen, waardoor een “lappendeken” is ontstaan van nieuwe en oude asfaltdeklagen. Om de staat van het asfalt op een acceptabel niveau te houden, is er een intensief inspectie- en onderhoudsprogramma opgezet waarbij dagelijks wordt geïnspecteerd om te voorkomen dat er gevaarlijke gaten in de weg ontstaan.”

Wat voor schade treffen we momenteel aan op de A1?

Freddy: “De meest voorkomende schades die optreden zijn rafeling van de deklaag en vaak specifiek rafeling op de naad van twee aansluitende deklagen. Het kan voorkomen dat bijvoorbeeld de rechterrijstrook in het verleden al eens is vervangen, maar dat de linkerrijstrook niet is vervangen, waardoor er een naad ontstaat die na verloop van tijd gaat rafelen. Rafeling is het loslaten van de steentjes door onder andere veroudering van het bitumen en de belasting van verkeer. De bitumen zorgen immers voor de hechting van de steentjes in het asfalt. Daarnaast kan de rafeling versneld optreden door koud weer in combinatie met veel regen, zoals we de laatste maanden hebben gehad. Als rafeling begint, kan er water ophopen. Wanneer dit water bevriest, gaat het uitzetten en daardoor drukt het asfalt kapot.

Goed zichtbare rafelingschades in het asfalt

 

Wat moet er gebeuren om het asfalt te repareren?

Freddy: “Op basis van inspecties worden de zichtbare, beginnende schades van het asfalt nauwkeurig in kaart gebracht. Daarna worden de benodigde herstelmaatregelen bepaald en wordt er gekeken wanneer deze kunnen plaatsvinden. Daarbij is het van groot belang om veilig te werken. We denken na over het volledig afsluiten van de A1 of slechts één rijstrook. We moeten ook omleidingen bepalen en overleg voeren met de wegbeheerders, gemeentes, provincies en hulpdiensten over alternatieve aanrijroutes. Bovendien willen we de weggebruiker zo goed en tijdig mogelijk informeren.

Willian: “Ook vanuit het Heijmans-perspectief zijn er de nodige voorbereidingen nodig. Denk daarbij aan het inroosteren van werknemers in de nachtelijke uren en het beschikbaar hebben van materiaal en vrachtwagenchauffeurs die asfalt moeten aan- en afvoeren vanuit de asfaltcentrale. Dit geldt echter niet als er sprake is van spoedreparaties door de calamiteitenaannemer gericht op het herstel van het meest noodzakelijke”.

Waar bestaat het repareren van het asfalt uit?

Willian: “Herstelmaatregelen bestaan voornamelijk uit het frezen van de bestaande deklaag en het aanbrengen van een nieuwe deklaag. De lengte van de reparatie wordt bepaald op basis van de eerder uitgevoerde schade-inspecties. Kleinere schades worden opgevuld met het asfaltreparatiemiddel Reomix”, zodat frezen niet nodig is. Afhankelijk van de locatie van de werkzaamheden wordt soms gekozen voor een volledige afsluiting van de rijbaan en soms voor een verminderde beschikbaarheid van rijbanen. Omdat degradatie van een gerafelde of versleten laag niet goed voorspelbaar is en soms zeer snel kan optreden (vaak een combinatie van koud weer en hevige regenval), kunnen er ondanks de dagelijkse inspecties en herstelacties toch gaten in de weg ontstaan.”

Freddy: “Als er desondanks gaten in de weg ontstaan, wordt de calamiteitenaannemer ingeschakeld die op verzoek van Rijkswaterstaat de schade binnen 24 uur tijdelijk veiligstelt. Vaak wordt dit diezelfde nacht nog hersteld. Door de dagelijkse inspectie en herstel van delen asfalt proberen we calamiteitenherstel zo veel mogelijk te voorkomen. Asfaltschades kunnen namelijk leiden tot onveilige situaties.

Afgelopen donderdag 29 februari is er een grote vervanging uitgevoerd van slechte deklagen tussen verzorgingsplaats Bruggelen en knooppunt Beekbergen, waarbij veel beginnende schadebeelden zijn aangepakt om gaten in de weg te voorkomen”.

Willian: “Na de zomer worden alle bestaande deklagen en slechte tussenlagen volledig vervangen. Hiermee gaan we ervan uit dat er na het definitieve herstel gedurende lange tijd geen schades meer optreden.”

 

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen