Sluinerweg: van sloop tot nieuwbouw. Het complete overzicht.

22-01-2024
1440 keer bekeken

Als onderdeel van de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Twello staat de sloop én de nieuwbouw van het viaduct in de Sluinerweg op het programma voor de eerste helft van 2024. In dit artikel leggen we je uit wat we gaan doen, wanneer we dat gaan doen en wat de impact is op de omgeving.

Belangrijke verbinding

Het viaduct Sluiner, gelegen in de Sluinerweg te Wilp, vormt een belangrijke verbinding tussen natuurgebied Bussloo en Twello/Wilp-Achterhoek. Omdat de A1 verbreed wordt heeft dit ook impact op dit viaduct dat over de snelweg gaat. De impact hiervan is best groot, want dit viaduct wordt in z’n geheel gesloopt en volledig nieuw  weer opgebouwd.

Waarom gaan we het viaduct vernieuwen?

Dit viaduct gaan we vernieuwen omdat de verbrede A1 er anders niet onderdoor past. Dit geeft meteen de mogelijkheid om het nieuwe viaduct nog beter in het landschap in te passen én veiliger voor de weggebruiker te maken.

Wat gaan we doen?

Natuurlijk wordt het viaduct eerst gesloopt. Dat slopen bestaat uit verschillende onderdelen. Eerst wordt het asfalt van de weg gefreesd. De laatste 5 centimeter van het asfalt wordt op een andere manier verwijderd. Dat noemen we “rippen”. Heijmans doet dit zodat het gefreesde asfalt hergebruikt kan worden. Dit heeft nog een ander voordeel: door het rippen is het asfalt van het dek gehaald wat de mogelijkheid geeft om het “schone” beton te hergebruiken.

Hierna volgt de sloop van de zijkanten. Het huzarenstukje volgt in de nacht van 26 op 27 januari. Dan worden de middelste dekken (die over de A1 gaan) verwijderd. De resterende dekken worden “losgezaagd” van de nog bestaande constructie. Dan rijdt er een zgn. SMPT truck (een soort oplegger met maar liefst 20 assen, zie afbeelding) voorzichtig onder dit dek door. Met behulp van “hefarmen’ tilt deze truck het dek een heel klein stukje op zodat het los komt. De truck rijdt daarna met het dek heel voorzichtig en langzaam richting het sloopterrein langs de A1 (aan de zuidkant bij Attero). Dit proces duurt zeker 2 uur. Zodra het eerste dek keurig geparkeerd staat, volgt het tweede dek volgens hetzelfde principe. Naar verwachting neemt het uitrijden van deze dekken dus een volledige nacht in beslag. Gedurende deze nacht wordt de A1 afgesloten voor al het verkeer.

Voorbeeld van een SPMT (Self Propellered Modular Transporter) truck die ingezet wordt bij de sloop van het viaduct bij de Sluinerweg

De “geparkeerde” dekken worden vervolgens in de weken erna op het speciale bouwterrein verder gesloopt. Het zuidelijke deel wordt als eerste gesloopt en het noordelijke deel in het weekend van 26 en 27 januari. Wat er dan als enige nog staat is de zgn. middenpijler in de middenberm van de A1. Deze wordt medio maart gesloopt.

Wederopbouw

Tijd voor de wederopbouw! De eerste liggers worden eind maart aan de zuidzijde geplaatst.  Datzelfde gebeurt voor de liggers aan de noordkant medio april. De liggers die over de A1 komen te liggen zullen eind mei op hun definitieve plekje liggen. Daarna vindt afwerking plaats en kan uiteindelijk het asfalt er overheen zodat -naar verwachting- eind juli het nieuwe viaduct gereed is en het verkeer er weer overheen kan.  

Impressie van het uiteindelijke resultaat


Globale planning (kan onderhevig zijn aan wijzigingen)
Tijd Activiteit
Week 1 2024 Start opbouw werkterrein langs de A1, bij Attero
Vanaf 8 januari 2024

1) Afsluiting Sluinerweg vanaf de kruising Withagenweg (Bussloo) tot aan de Zwarte Kolkstraat.

2) Afsluiting Vundelaarsweg ná huisnummer 5; huizen en bedrijven blijven bereikbaar.

3) Afsluiting fietspad vanuit Bussloo.

Week 2 2024 Start sloop viaduct
Nacht 26 op 27 januari 2024 Verwijderen binnenste dekken. Hiervoor wordt de A1 tijdelijk in z’n geheel afgesloten. Zie dit bericht
Week 5 t/m 12 2024 Verdere sloop: start sloop middensteunpunten en realisatie nieuwe steunpunten
Week 6 2024 Start heiwerkzaamheden voor fundering
Week 13 2024 Start wederopbouw
Week 30 2024 Openstelling nieuwe viaduct

 


Wat betekent dat voor de omgeving?

Maakt u regelmatig gebruik van de Sluinerweg? Dan moet u rekening houden met een omleiding die wat extra reistijd kost. De afsluiting van de Sluinerweg geldt voor al het verkeer. Tijdens de afsluiting wordt het lokale gemotoriseerd verkeer vanaf de N789 en de N345 omgeleid via de Haanstraat, N790, N791, Fliertweg en H.W. Iordensweg.

We doen dit bewust via deze omleidingsroute om gevaarlijke en hinderlijke situaties op smalle plattelandsweggetjes te voorkomen. Bezoekers aan het bedrijventerrein Twello Engelenburg kunnen gebruik maken van de afrit Twello (22). Voor hulpdiensten en fietsers blijft het naastgelegen viaduct Ardeweg beschikbaar

(link naar advertorial of: Afsluiting viaduct Sluinerweg Wilp-Achterhoek | Gemeente Voorst)

Wist-u-dit over de het viaduct bij de Sluinerweg?

  • De Sluinerweg is vernoemd naar een monumentale boerderij met de naam “De Sluiner”. Deze boerderij, en lokaal bekende theekoepel, moest in 1994 wijken voor de komst van afvalverwerker Attero. De theekoepel heeft in 1999 een nieuw plekje gekregen aan de Zwarte Kolkstraat en is volledig gerestaureerd.

Boerderij de Sluiner (achter de boom) en het theehuis op de voorgrond. Bron: Historische vereniging Voorst

  • Het betonpuin wat vrijkomt bij de sloop van het viaduct wordt weer hergebruikt in beton voor de bouw van andere viaducten, duikers en bruggen ten behoeve van de verbreding van de A1. Zodoende geven we invulling aan de ambitie van Heijmans en Rijkswaterstaat om de A1 zoveel mogelijk emissieloos en circulair te verbreden.
  • De brugdekken wegen ieder circa 500 ton en hebben een afmeting van 20 x 15 meter.
  • Op het nieuwe viaduct komt opnieuw de naam “Bussloo” te staan, maar met de toevoeging van het jaartal 2025.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen