Werkzaamheden tussen knooppunt Beekbergen en Apeldoorn-Zuid; 16 december 2023 - 12 augustus 2024

18-12-2023
851 keer bekeken

Vanaf zaterdag 16 december 2023 tot en met maandag 12 augustus 2024 vinden werkzaamheden plaats op het traject tussen knooppunt Beekbergen en aansluiting Apeldoorn-Zuid. Het verkeer rijdt in beide richtingen over zes verlegde en versmalde rijstroken aan één zijde van de weg.

In deze periode wordt de rijbaan richting Deventer vrijgemaakt voor werkzaamheden. Tijdens deze werkzaamheden geldt een maximumsnelheid van 90 kilometer/uur.  

Advies aan weggebruikers 

  • Pas tijdig uw snelheid aan en houd voldoende afstand; de politie controleert. 
  • Volg de aanwijzingen op de borden langs de weg.  
  • Houd rekening met extra reistijd van maximaal 30 minuten en vermijd zoveel mogelijk de spits. 
  • Raadpleeg de actuele verkeersinformatie via de app Rijkswaterstaat Actueel of volg het Twitterkanaal @RWSverkeersinfo. 

 Houd rekening met ernstige hinder 

De verbreding van de A1 tussen aansluiting Apeldoorn-Zuid en aansluiting Twello vindt plaats tussen 2023-2025. Tijdens deze werkzaamheden moet het verkeer rekening houden met: 

  • De hiermee gepaard gaande hinder. 
  • Zo nodig een tijdelijke afsluiting van de op- en afritten.  
  • Bij kortstondige werkzaamheden (zoals het plaatsen van wegafzettingen) een maximumsnelheid van 70 kilometer/uur. Dit gebeurt veelal ’s nachts of in het weekend waarbij er tijdelijk één rijstrook beschikbaar is voor het verkeer. 

Vergroten capaciteit A1 Apeldoorn-Azelo 

Toenemend (vracht)verkeer zorgt voor veel vertraging op de A1 Oost tussen Apeldoorn en Azelo. Dit traject is een belangrijke verbinding tussen economische gebieden binnen en buiten Nederland. Goede doorstroming op deze route is belangrijk voor de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van de regio. Daarom werken rijk en regio samen aan het vergroten van de capaciteit van de A1 Oost. Het gedeelte tussen aansluiting Twello en knooppunt Azelo is al eerder verbreed.  

Meer informatie? 

Verkeersinformatie is te vinden op www.rijkswaterstaatverkeersinformatie.nl of op vanAnaarBeter.nl. 

U kunt ook bellen met het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat op 0800-8002 van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20:00 uur en in het weekend en op feestdagen van 10:00 uur tot 18:30 uur. 

Animatie verkeershinder A1 oost vanaf 16 december 2023

Cookie-instellingen