Werkzaamheden verzorgingsplaatsen De Paal en Vundelaar - aansluiting Twello per 1 september

10-08-2023
584 keer bekeken

Vanaf vrijdag 1 september 2023 tot en met vrijdag 9 augustus 2024 vinden werkzaamheden plaats tussen de verzorgingsplaatsen De Paal en Vundelaar en aansluiting Twello.

Het verkeer moet in beide richtingen rekening houden met versmalde en verlegde rijstroken en een snelheidsbeperking van 90 kilometer/uur. 

Werkzaamheden A1 verzorgingsplaatsen De Paal en Vundelaar en aansluiting Twello 

Het verkeer in de richting van Deventer rijdt vanaf vrijdag 1 september over drie versmalde en verlegde rijstroken tussen verzorgingsplaats De Paal en aansluiting Twello. Tevens wordt de aanwezige weefstrook vervangen door twee afzonderlijke in- en uitvoegstroken. Vanaf vrijdag 8 september rijdt ook het verkeer richting Apeldoorn over drie versmalde en verlegde rijstroken tussen aansluiting Twello en verzorgingsplaats Vundelaar. Het verkeer ondervindt tot en met vrijdag 9 augustus 2024 hinder van deze aanpassingen. Tijdens deze werkzaamheden geldt een maximumsnelheid van 90 kilometer/uur.  

Advies aan weggebruikers 

  • Pas tijdig uw snelheid aan en houd voldoende afstand; de politie controleert. 
  • Volg de aanwijzingen op de borden langs de weg.  
  • Houd rekening met extra reistijd en vermijd zoveel mogelijk de spits. 
  • Raadpleeg de actuele verkeersinformatie via de app Rijkswaterstaat Actueel of volg het Twitterkanaal @RWSverkeersinfo. 

Houd rekening met ernstige hinder 

De verbreding van de A1 tussen aansluiting Apeldoorn-Zuid en aansluiting Twello vindt plaats in de periode 2023-2025. Tijdens deze werkzaamheden moet het verkeer rekening houden met: 

  • De hiermee gepaard gaande hinder. 
  • Zo nodig een tijdelijke afsluiting van de op- en afritten.  
  • Bij kortstondige werkzaamheden (zoals het plaatsen van wegafzettingen) een maximumsnelheid van 70 kilometer/uur. Dit gebeurt veelal ’s nachts of in het weekend waarbij er tijdelijk één rijstrook beschikbaar is voor het verkeer. 

Vergroten capaciteit A1 Apeldoorn-Azelo 

Toenemend (vracht)verkeer zorgt voor veel vertraging op de A1 Oost tussen Apeldoorn en Azelo. Dit traject is een belangrijke verbinding tussen economische gebieden binnen en buiten Nederland. Goede doorstroming op deze route is belangrijk voor de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van deze gebieden en van de regio. Daarom werken rijk en regio samen aan het vergroten van de capaciteit van de A1 Oost. Het gedeelte tussen aansluiting Twello en knooppunt Azelo is al eerder verbreed. Tussen Apeldoorn en Twello vinden tot april 2025 werkzaamheden plaats op verschillende locaties met bijbehorende versmalde en verlegde rijstroken tot gevolg.  

Meer informatie? 

Verkeersinformatie is te vinden op www.rijkswaterstaatverkeersinformatie.nl of op vanAnaarBeter.nl. U kunt ook bellen met het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat op 0800-8002 van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20:00 uur en in het weekend en op feestdagen van 10:00 uur tot 18:30 uur. 

 

Animatie verkeershinder A1 Oost tussen 1 september 2023 en 9 augustus 2024

Cookie-instellingen