Nieuwe natuur langs de Traandijk in Apeldoorn-Zuid

01-06-2023
440 keer bekeken

De verbreding van de A1 leidt tot het verdwijnen van natuur. Daar waar groen verdwijnt, brengt Rijkswaterstaat dit op andere plekken terug. We planten nieuwe bomen zo veel mogelijk direct langs de weg terug. Soms past dit niet en zoeken we alternatieve locaties, zoals in Apeldoorn is gebeurd.

Wij vroegen aan Arnout Nefkens, projectleider ingenieursbureau bij de gemeente Apeldoorn, hoe en waar we nieuwe natuur hebben gerealiseerd. Nefkens: “Wij zijn een mini stukje bos rijker waar we heel blij mee zijn. Voor ons een win-win situatie. Wij zijn bezig met de ontwikkeling van een groene corridor tussen de woonwijk De Maten en het bestaande natuurgebied Beekbergerwoud. De kans voor meer nieuw groen in dit gebied sluit volledig aan op onze groene ambities.” 

Wat is de exacte locatie? 

“Het perceel ligt langs de Traandijk, ter hoogte van het knooppunt Beekbergen in Apeldoorn-Zuid.” 

Over welk type natuur hebben we het? 

“Het gaat om natte natuur en bos, in totaal zijn bijna 5000 bomen, struiken en struweel in verschillende soorten geplant. Het grootste gedeelte is bos. Een deel daarvan is eikenbos en op een deel zal spontaan zwarte els groeien. De plantensoorten passen allemaal bij de bestaande natuur in de omgeving zodat het één geheel vormt.” 

Hoe zal het groen zich ontwikkelen in de toekomst? 

“De boompjes zijn nu nog maar een meter hoog, maar zullen uitgroeien tot een volwassen bos. Samen met de naastgelegen percelen waar al een bos staat, zal de komende jaren een compleet nieuw stuk bos ontstaan.” 

Wat is bijzonder aan deze ontwikkeling? 

“Tussen de A1 en de A50 is veel onderzoek gedaan naar archeologie. We weten dat dit gebied in de midden - Steentijd heel interessant was voor jagers en verzamelaars, vanwege de vele hoogteverschillen in het landschap. We hebben in het landschapsontwerp zo veel mogelijk de oorspronkelijke hoogtes teruggebracht met verhogingen en ingeplant met bosplantsoen.” 

Is het gebied toegankelijk voor publiek? 

“Dit stukje groen wordt niet begaanbaar met een wandelpad. Dit willen we in de toekomst wel realiseren in de naastgelegen bospercelen.” 

De belangrijkste feiten  

  1. Totaal nieuw groen: totaal 1,9 hectare natuurontwikkeling, waarvan 1.7 hectare bos 
  2. Opgeleverd in: november 2022 
  3. Locatie: Traandijk, Klarenbeek (Apeldoorn-Zuid) 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen