Nieuwsbrief - Werkzaamheden A1 Apeldoorn Twello

13-02-2023
2276 keer bekeken

Sinds december 2022 is er buiten een start gemaakt met de werkzaamheden voor de verbreding A1 Apeldoorn – Twello. Met deze nieuwsbrief praten wij u bij over wat er zo al is gebeurd in januari.

Verkeersmaatregelen

Sinds begin januari zijn er verkeersmaatregelen zichtbaar langs de weg. Er is een barrier geplaatst op de vluchtstrook van de verbindingsboog komende vanuit Zwolle naar Amersfoort. Ter hoogte van de onderdoorgang Polderweg is ook een barrier geplaatst zodat Heijmans veilig kan werken achter het geluidscherm aan het verleggen van de busbaan. Ter hoogte van deze wegwerkzaamheden geldt een snelheidsbeperking van 90 km/h.

 

 

 

 

Verwijderen bomen

Op 20 december is er een start gemaakt met het verwijderen van bomen en struiken op een aantal locaties langs de A1. Deze werkzaamheden gaan door tot maart 2023. Op de verzorgingsplaatsen “De Paal” en “Vundelaar” moest dit uiterst zorgvuldig gebeuren omdat er in die bomen roeken, een beschermde vogelsoort, zitten. Binnenkort kunt u hier in een uitgebreider item op deze pagina alles over lezen.

 

Polderweg

In de eerste week van januari is een start gemaakt met het verwijderen van bomen rondom de Polderweg. Deze bomen maken plaats voor de verbreding van de onderdoorgang Polderweg. Deze onderdoorgang wordt volledig vervangen. Doordat er een veilige werkruimte is gecreëerd kan er begonnen worden met het verleggen van de busbanen. Het verleggen van de busbanen is nodig om de verbreding mogelijk te maken.

De werkzaamheden aan de Polderweg nemen ruim twee jaar in beslag. Dit is voor ons aanleiding om u periodiek op de hoogte te houden van deze werkzaamheden via de website A1Oost.nl. 

 

 

 

TenneT hoogspanningsmast

Op 9 januari is TenneT gestart met de werkzaamheden voor het bouwen van een extra hoogspanningsmast. Deze mast is nodig om de hoogspanningsdraden op een dusdanige hoogte te brengen zodat iedereen er, nadat de A1 is verbreed, veilig onderdoor kan rijden. Op dit moment voert Qirion voorbereidende werkzaamheden uit, zoals het schroeven van de palen voor de fundering. Medio april begint TenneT met de bovengrondse opbouw.

 

Heiterpen aanleggen

Bij de IJsseldijk is Heijmans begonnen met het aanleggen van heiterpen. Een heiterp leggen we aan om de grond voor te belasten. Voorbelasten is in de weg- en waterbouw een techniek voor het bouwrijp maken van grond met onvoldoende draagkracht. Als dergelijke grond niet wordt voor belast, kunnen er zettingen ontstaan en kan de nieuw te bouwen constructie beschadigen. Voorbelasten vindt plaats bij bv. wegenaanleg en het aanleggen van viaducten.

 

 

Duurzaamheid

De A1 wordt verbreed met een hoge duurzaamheidsambitie. Dat betekent dat er verschillende maatregelen worden toegepast om de CO2 uitstoot te verminderen. Eén daarvan is het inzetten van elektrische voertuigen. Afgelopen vrijdag 27 januari is de eerste elektrische vrachtwagen op het werk gekomen en ingezet bij zandtransport voor van de aanleg van de heiterpen op de IJsseldijk.

Gedurende de werkzaamheden houden wij u regelmatig op de hoogte van de verschillende duurzaamheidsmaatregelen die worden ingezet.

 

 

 

Depot Heijmans

Om het lokale wegennet niet onnodig zwaar te belasten heeft Heijmans een tijdelijke toe- en afrit gecreëerd op de A1 ter hoogte van Attero. Binnenkort kunt u hier in een uitgebreider item op deze pagina alles over lezen.

 

 

 

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen