Innovatief betonmengsel nu toegepast in de praktijk langs de A1

21-11-2023
1078 keer bekeken

Onlangs hebben we je in twee artikelen meegenomen hoe we de milieu-impact van beton bij de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Twello zoveel mogelijk proberen te verlagen.

We vertelden daarin (deel 1, deel 2) over een innovatief betonmengsel waarmee de reductie van CO2 wel tot 80% kan afnemen en hoe we dat gaan testen in de praktijk. Vorige week was het zover: de keerwanden gemaakt van dit betonmengsel zijn nu daadwerkelijk geplaatst.

Keerwanden

Het innovatieve betonmengsel is toegepast in drie keerwanden die geplaatst zijn bij een duiker langs de A1. Tezamen vormen deze keerwanden een keermuur. Een keerwand is een grond- of waterwerende constructie. De constructie is bestand tegen grote druk afkomstig van water of grond.

Duiker

De duiker waarbij de bewuste keermuur wordt ingezet is gelegen vlak naast de A1 en is één van de in totaal vier grote en een groot aantal kleinere duikers die door Heijmans in opdracht van Rijkswaterstaat worden vervangen, aangebracht of verplaatst als onderdeel van de verbreding van de A1.

De keerwand staat klaar

De plaatsing

Afgelopen vrijdag was het zover: de keerwanden werden op hun definitieve plek geplaatst. De afzonderlijke keerwanden vormden samen een dusdanig groot gewicht dat er een 200 ton zware kraan werd ingezet om ze op hun plek te hijsen. Op de foto’s is dit proces goed te zien.

De keerwand wordt op z'n plek gehesen

Monitoren

Het gebruik van dit innovatieve betonmengsel is een pilot die goed past binnen de ambitie van Rijkswaterstaat en Heijmans om zoveel mogelijk nieuwe technieken toe te passen die zorgen voor een lagere milieu-impact. Daarnaast draagt deze pilot bij aan het vergroten van de kennis rondom beton in het bijzonder en dit project in het algemeen. De keerwanden zullen blijvend worden gemonitord om te zien hoe het beton zich in de praktijk gedraagt. Uit de laboratoriumtesten is in ieder geval gebleken dat het beton zich goed houdt. 

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen