Een ova wat? Een ovatonde!

14-06-2024
330 keer bekeken

De werkzaamheden aan de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Twello gaan door. Eén van de werkzaamheden die aangepakt wordt is de aanpassing van de toe- en afritten bij aansluiting Twello en de N791/ Fliertweg. Daar gaan we namelijk twee ovatondes aan leggen.

Maar wat is een ovatonde eigenlijk, waarom passen we die toe en hoe komt dat er dan uit te zien?

Wat is een ovatonde?

Een ovatonde is een samentrekking van een ovale rotonde. Soms wordt deze vorm van een rotonde ook wel ovonde genoemd en je treft ze al op meerdere plekken in het land aan, zoals bijvoorbeeld bij de N358 bij Surhuisterveen.

Waarom een ovatonde?

Dit rotondetype wordt vaak toegepast op plekken waar twee kleine rotondes niet passen, maar een grote rotonde met een grote straal ook niet. Of soms is er sprake van een ongelijkvloerse kruising, waarbij de gescheiden rijbanen een afzonderlijk viaduct vormen of waar de gekruiste weg zelf een viaduct is. Daarnaast zitten er een hoop voordelen aan de aanleg van een ovatonde:

  • Efficiënt ruimtegebruik: De ovale vorm maakt het mogelijk om verkeer soepel te laten doorstromen zonder een enorme oppervlakte in beslag te nemen.
  • Verhoogde verkeersdoorstroming: De ovale vorm van een ovatonde zorgt voor een continue stroom van verkeer. Bestuurders hoeven niet te stoppen zoals bij een traditioneel kruispunt of een scherpe bocht te maken bij een traditionele rotonde. Dit bevordert de doorstroming en vermindert wachttijden.
  • Veiligheid: Ovatondes verminderen het aantal conflictpunten tussen voertuigen. Doordat verkeer in dezelfde richting blijft bewegen, zijn er minder risico’s op botsingen.
  • Overzichtelijkheid: De ovale vorm maakt het gemakkelijk voor bestuurders om andere voertuigen te zien en te anticiperen op hun bewegingen. Dit verbetert de verkeersveiligheid.

Hoe zit dat bij Twello?

Bij de aansluiting Twello liggen twee op- en afritten die niet recht tegenover elkaar liggen, maar wel met de Fliertweg verbonden moeten worden. Dé manier om ze op een veilige manier toch met de Fliertweg te verbinden is de aanleg van een ovatonde. Eigenlijk een opgerekte rotonde. En we bouwen er niet één, maar twee: een bij het zuidelijke gedeelte (nabij de carpoolplaats) en eentje aan de andere zijde. Daarnaast wordt er ook gebouwd aan een vrijliggend fietspad dat van de Molenallee naar het Voorderpad loopt. Bovendien wordt er veel aandacht besteedt aan de groene afwerking en aanplant in dit gebied.

Weergave van de geplande ovatondes bij aansluiting Twello/N791

De planning

In mei 2024 is gestart met de werkzaamheden voor de aanleg van de ovatondes. De eerste werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de bestaande wegconstructie, het aanbrengen van zand, het aanleggen van mantelbuizen en het verwijderen van het asfalt. Daarna volgen de werkzaamheden die te maken hebben met de aanleg van de ovatondes zoals betonwerkzaamheden, het aanbrengen van bestrating en natuurlijk het asfalteren. De planning is dat de ovatondes eind oktober/begin november klaar zijn. 

Afsluitingen

Voor deze werkzaamheden zal het regelmatig noodzakelijk zijn om de toe- en afritten en de N791/Fliertweg af te sluiten. Dat kan hinder geven voor de lokale bevolking. Hierover berichten wij u vanzelfsprekend tijdig via de Heijmans BouwApp.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen