Verwijderen en herplanten bomen langs de A1: hoe en waarom?

November 13, 2019
424 keer bekeken

De A1 is een belangrijke verbinding tussen economische gebieden binnen en buiten Nederland. Uitbreiding van de weg zorgt dan ook voor een economische impuls voor de regio. Rijkswaterstaat werkt hiervoor samen met de provincies Overijssel en Gelderland en de Cleantech Regio. Bouwbedrijf Heijmans voert de werkzaamheden uit.

Binnenkort start de voorbereiding van nieuwe werkzaamheden op de A1. Nu zijn de weggedeeltes tussen Deventer en Deventer-Oost en tussen Rijssen en Azelo aan de beurt.

Als eerste is hier zichtbaar dat tussen half november 2019 en het voorjaar van 2020 bomen worden verwijderd. Dit is nodig om ruimte te maken voor de wegverbreding en om werkruimte te creëren. Als de uitbreiding van de weg klaar is, vindt de herplant plaats. Alle bomen die moeten wijken, worden vervangen door nieuwe bomen. De herplant gebeurt in de directe nabijheid van de snelweg binnen de grenzen van het Tracébesluit.

100% herplant
Voor alle bomen en bospercelen die verwijderd worden, worden nieuwe bomen geplant. Het herplanten start na de afronding van de werkzaamheden en tijdens een gunstig plantseizoen voor de bomen. Dit gebeurt in het najaar van 2021 tot en met het voorjaar van 2022. Meer informatie volgt te zijner tijd via deze website.

Een deel van de beplanting komt terug waar het gekapt is en een ander deel op andere locaties langs en in de buurt van de A1. Deze locaties staan beschreven in het Landschapsplan A1 Apeldoorn-Azelo dat deel uitmaakt van het Tracébesluit A1 Apeldoorn Azelo (Bijlage 3 – Deelrapport 1, 2, 3, en Landschapsplan deel 1 t/m 7).

Maatregelen voor dieren en planten

Tijdens het maken van de plannen is onderzocht welke dieren en planten er in het gebied voorkomen en hoe we die zo min mogelijk verstoren. Zo wordt rekening gehouden met het broedseizoen van de vogels, en ook met bijvoorbeeld vluchtwegen van dieren. Ook wordt een nieuwe ecopassage aangelegd: ‘de Oxersteeg’, waar dieren de A1 kunnen oversteken. Deze passage is geschikt voor een groot aantal diersoorten, zoals reptielen en amfibieën, reeën, hazen, egels en muizen. Door deze verbinding krijgen de dieren toegang tot meer leefruimte, voedsel en schuilplaatsen. Het bestaande viaduct en nieuwe ecoduct worden met elkaar verbonden, waardoor het geheel eruit ziet als één brede oversteek voor dieren én mensen: het streekoduct Oxersteeg (zie foto).
 

De Oxersteeg in aanbouw

 

Images

Twitter

Cookie settings